Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 12. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

17/2020

Neuvedené

Obec Kochanovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

11. 12. 2020

Zmluva o dielo

18/2020

13 887,05 EUR Trinásťtisícosemstoosemdesiatsedem eur 5 eurocentov

František Petrovčin - STAMIDO

Obec Kochanovce

3. 12. 2020

o poskytovaní audítorských služieb

16/2020

720,00 EUR Sedemstodvadsať eur

Obec Kochanovce

Ing. Anna Mamajová

27. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

15/2020

Neuvedené

Obec Kochanovce

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

6. 11. 2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"

14/2020

24 291,00 EUR Dvadsaťštytidvestodeväťdesiatjeden eur

Obec Kochanovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

22. 10. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

13/2020

708,00 EUR Sedemstoosem eur

Obec Kochanovce

Galileo Corporation s.r.o.

10. 9. 2020

Kúpna zmluva

12/2020

7 694,20 EUR Sedemtisícšestodeväťdesiatštyri eur dvadsať eurocentov

Obec Kochanovce

Ján Chmeľ

19. 8. 2020

Zmluva č. 309/2020/DPR

11/2020

1 000,00 EUR Tisíc eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Kochanovce

11. 8. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

10/2020

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kochanovce

20. 7. 2020

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

9/2020

72,02 EUR Sedemdesiatdva eur a dva eurocenty

Obec Kochanovce

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých Humenné

30. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

9/2020

6,00 EUR Šesť eur

PROALERGO, s.r.o.

Obec Kochanovce

30. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

8/2020

2,17 EUR Dve eurá sedemnásť eurocentov

PROALERGO, s.r.o.

Obec Kochanovce

26. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku municipality č. 7/2020

7/2020

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Nadácia SPP

Obec Kochanovce

26. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

6/2020

nula eur

FURA s.r.o.

Obec Kochanovce

17. 6. 2020

Zmluva na výkon DDD služby

5/2020

60,00 EUR Šesťdesiat eur

KA-LUX s.r.o.

Obec Kochanovce

19. 5. 2020

Zmluva o dodaní tovarov

4/2020

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

NITRANET, s.r.o.

Obec Kochanovce

14. 4. 2020

Zmluva o dodaní tovaru

3/2020

20 878,15 EUR Dvadsaťtisícosemstosedemdesiatosem eur 15 eurocentov

Matej Babin OBERO

Obec Kochanovce

5. 3. 2020

k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

3

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Kochanovce

21. 2. 2020

dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

2/2020

90,00 EUR Deväťdesiat eur

FURA s.r.o.

Obec Kochanovce

14. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO

1/2020

56 160,00 EUR Päťdesiatšesťtisícstošesťdesiat eur

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Kochanovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola