Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

15/2023

150 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Kochanovce

4. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

14/2023

960,00 EUR

Ing. Anna Mamajová

Obec Kochanovce

4. 12. 2023

Dodatok z zmluve o poskytnutí podpory

1/2023/1

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kochanovce

4. 12. 2023

Zmluva o grantovom účte

13/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kochanovce

4. 12. 2023

Dohoda 23/35/010/95

12/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Kochanovce

28. 11. 2023

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1/2024

Neuvedené

FURA s.r.o.

Obec Kochanovce

18. 10. 2023

Zmluva č. POD 57/2023

11/2023

7 227,60 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kochanovce

18. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

9/2023

239,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Kochanovce

1. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí stravy

10/2023

Neuvedené

obec Udavské

Obec Kochanovce

2. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného IROP-Z302091CZM7-91-108 príspevku

8/2023

23 400,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Kochanovce

28. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2023

2 700,00 EUR

Obec Kochanovce

Prešovský samosprávny kraj

26. 5. 2023

Dohoda 23/35/054/476

6/2023

Neuvedené

Obec Kochanovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

10. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Dar EUSTREAM

5/2023

1 000,00 EUR

Obec Kochanovce

Nadácia SPP

19. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

4/2023

5 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Kochanovce

14. 3. 2023

Zmluva o združenej dodávke plynu

3/2023

Neuvedené

Obec Kochanovce

Východoslovenská energetika a.s.

14. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2/2023

58 212,00 EUR

Obec Kochanovce

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

10. 2. 2023

Zmluva o združenej dodávke plynu

1/2023

Neuvedené

Obec Kochanovce

Východoslovenská energetika a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola