Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 1. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy

1/2022

3,80 EUR Tri eurá osemdesiat eurocentov

GASTRONOMY s.r.o.

Obec Kochanovce

21. 1. 2022

Dohoda

2/2022

nula eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Kochanovce

4. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

3/2022

60 576,00 EUR Šesťdesiattisícpäťstosedemdesiatšesť eur

Obec Kochanovce

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

11. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv

4/2022

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem eur

Obec Kochanovce

Galileo Corporation s.r.o.

15. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní služby

5/2022

8,00 EUR osem eur

Obec Kochanovce

PROALERGO, s.r.o.

2. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

7/2022

24 164,46 EUR

Obec Kochanovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

4. 5. 2022

Municipálny úver - Univerzál

6/2022

125 000,00 EUR

Obec Kochanovce

Prima banka Slovensko, a.s.

31. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality

8/2022

6 000,00 EUR

Nadácia SPP

Obec Kochanovce

2. 6. 2022

Nájomná zmluva

9/2022

520,00 EUR

Obec Kochanovce

STRECH-MON s.r.o.

28. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

10/2022

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Kochanovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola