Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 1. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy

1/2022

3,80 EUR Tri eurá osemdesiat eurocentov

GASTRONOMY s.r.o.

Obec Kochanovce

21. 1. 2022

Dohoda

2/2022

nula eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Kochanovce

4. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

3/2022

60 576,00 EUR Šesťdesiattisícpäťstosedemdesiatšesť eur

Obec Kochanovce

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

11. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv

4/2022

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem eur

Obec Kochanovce

Galileo Corporation s.r.o.

15. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní služby

5/2022

8,00 EUR osem eur

Obec Kochanovce

PROALERGO, s.r.o.

2. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

7/2022

24 164,46 EUR

Obec Kochanovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

4. 5. 2022

Municipálny úver - Univerzál

6/2022

125 000,00 EUR

Obec Kochanovce

Prima banka Slovensko, a.s.

31. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality

8/2022

6 000,00 EUR

Nadácia SPP

Obec Kochanovce

2. 6. 2022

Nájomná zmluva

9/2022

520,00 EUR

Obec Kochanovce

STRECH-MON s.r.o.

27. 6. 2022

Zmluva o dielo

11/2022

14 611,31 EUR

PROFIL INVEST NINE s.r.o.

Obec Kochanovce

28. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

10/2022

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Kochanovce

28. 10. 2022

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta

11/2022

4 708,41 EUR Štyritisícsedemstoosem eur štyridsaťjeden eurocentov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Kochanovce

31. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

12/2022

900,00 EUR Deväťsto eur

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Kochanovce

18. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

15/2022

840,00 EUR

Ing. Anna Mamajová

Obec Kochanovce

29. 11. 2022

Dohoda

13/2022

nula eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Kochanovce

30. 11. 2022

Rámcová zmluva

14/2022

20,00 EUR Dvadsať eur

Pomáhaj a chráň o.z.r.s.p.

Obec Kochanovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola