Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 12. 2019

Dohoda

23/2019

7 638,18 EUR Sedemtisícšestotridsaťosem eur a osemnásť eurocentov

Obec Kochanovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

17. 12. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

22/2019

50,00 EUR Päťdesiat eur

Obec Kochanovce

Ladislav Pouchan - LAMA

10. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

21/2019

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Obec Kochanovce

Ministerstvo dopravy a výstavby

3. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

20/2019

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

Obec Kochanovce

Ing. Anna Mamajová

3. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

19/2019

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat eur

Obec Kochanovce

PROGRANT, s.r.o.

20. 11. 2019

Dohoda č. 1 o pomoci v hmotnej núdzi

18/2019

nula eur

Obec Kochanovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

14. 11. 2019

Dodatok z zmluve

17/2019

0,90 EUR deväťdesiat eurocentov

Obec Kochanovce

FURA s.r.o.

14. 11. 2019

Dodatok k zmluve o pripojení

16/2019

4,90 EUR

Obec Kochanovce

Minet Slovakia s.r.o.

8. 11. 2019

Zmluva o dielo

15/2019

24 164,46 EUR Dvadsaťštyritisícstošesťdesiatštyri eur, štyridsať šesť eurocentov

Obec Kochanovce

H end L TESÁRSTVO s.r.o.

29. 10. 2019

Zmluva o grantovom účte

14/2019

nula eur

Obec Kochanovce

Prima banka Slovensko, a.s.

17. 10. 2019

Zmluva o výpožičke

13/2019

nula eur

Obec Kochanovce

Východoslovenská distribučná , a.s.

7. 10. 2019

Zmluva o poskytovaní dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

12/2019

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Kochanovce

Úrad vlády SR

2. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

11/2019

nula

Obec Kochanovce

Mesto Humenné

26. 6. 2019

Zmluva o poskytovaní služby

10/2019

6,00 EUR Šesť eur

Obec Kochanovce

Periskop, s.r.o.

19. 6. 2019

Zmluva č. 470/2019/OK

9/2019

800,00 EUR Osemsto

Obec Kochanovce

Prešovský samosprávny kraj

6. 6. 2019

Kúpna zmluva č. 0121/3340/2019

8/2019

4 815,46 EUR Štyritisícosemstopetnásť eur 46 eurocentov

Obec Kochanovce

Východoslovenská energetika a.s.

21. 5. 2019

Zmluva o dielo

7/2019

750,00 EUR Sedemstopeťdesiat eur

Obec Kochanovce

PROGRANT, s.r.o.

17. 4. 2019

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

6/2019

45,00 EUR štyridsaťpäť eur

Obec Kochanovce

Ľubomír Ludvik WINDOORS

17. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku minicipality č. 15/2019

5/2019

7 000,00 EUR sedemtisíc eur

Obec Kochanovce

Nadácia SPP

2. 4. 2019

Dohoda o poskytnutí príspevku

4/2019

20 210,04 EUR Dvadsaťtisícdvestodesať eur 4 eurocenty

Obec Kochanovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

15. 2. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/314

3/2019

9,00 EUR Deväť eur

Obec Kochanovce

KOMENSKY s.r.o.

7. 2. 2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

2/2019

51 840,00 EUR Päťdesiatjedentisícosemstoštyridsať eur

Obec Kochanovce

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

10. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní stravy

1/2019

3,00 EUR Tri eurá

Obec Kochanovce

GASTRONOMY s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola