Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 9 .2020

Kúpna zmluva

12/2020

7 694,20 EUR Sedemtisícšestodeväťdesiatštyri eur dvadsať eurocentov

Obec Kochanovce

Ján Chmeľ

19. 8 .2020

Zmluva č. 309/2020/DPR

11/2020

1 000,00 EUR Tisíc eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Kochanovce

11. 8 .2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

10/2020

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kochanovce

30. 6 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb

9/2020

6,00 EUR Šesť eur

PROALERGO, s.r.o.

Obec Kochanovce

30. 6 .2020

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

8/2020

2,17 EUR Dve eurá sedemnásť eurocentov

PROALERGO, s.r.o.

Obec Kochanovce

26. 6 .2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku municipality č. 7/2020

7/2020

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Nadácia SPP

Obec Kochanovce

26. 6 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

6/2020

nula eur

FURA s.r.o.

Obec Kochanovce

17. 6 .2020

Zmluva na výkon DDD služby

5/2020

60,00 EUR Šesťdesiat eur

KA-LUX s.r.o.

Obec Kochanovce

19. 5 .2020

Zmluva o dodaní tovarov

4/2020

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

NITRANET, s.r.o.

Obec Kochanovce

14. 4 .2020

Zmluva o dodaní tovaru

3/2020

20 878,15 EUR Dvadsaťtisícosemstosedemdesiatosem eur 15 eurocentov

Matej Babin OBERO

Obec Kochanovce

5. 3 .2020

k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

3

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Kochanovce

21. 2 .2020

dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

2/2020

90,00 EUR Deväťdesiat eur

FURA s.r.o.

Obec Kochanovce

14. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO

1/2020

56 160,00 EUR Päťdesiatšesťtisícstošesťdesiat eur

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Kochanovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola