Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

VZN o miestnych poplatkoch

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

 

Obecného zastupiteľstva v Kochanovciach

o miestnych poplatkoch

 

 

V katastri obce sa stanovujú tieto miestne poplatky:

 

A/ poplatok za užívanie kultúrneho domu

B/ poplatok za užívanie zasadacích priestorov OcÚ

C/ poplatok za dom nádeje

D/ poplatok za zariadenia cirkusu, lunaparku

E/ poplatok za umiestnenie reklamného zariadenia

F/ poplatok za užívanie kuchynského riadu

G/ poplatok za KUKA nádoby

H/ poplatok za hrobové miesto a údržbu cintorína

I/ poplatok za užívanie miešačky

J/poplatok za žiaka v MŠ

 

 

  1. Poplatky za KD, OcÚ

 

1./ Poplatok za užívanie kultúrneho domu za účelom usporiadania tanečných

zábav, diskoték a pod., je stanovený na 17 eura / 512,14,-Sk/ na deň

 

2./ Poplatok za užívanie kultúrneho domu za účelom usporiadania svadobnej

hostiny, alebo iných väčších osláv je stanovený na 50 eura /1.506,30,-Sk/ na deň

 

3./ Poplatok za usporiadanie reklamných, predajných akcií v KD je 10 eura /301,26,-S k/ na deň

 

4./ Poplatok za užívanie zasadačky OcÚ je stanovený na 10 eura /301,26,-Sk/hod.

 

  1. Poplatok za užívanie DN

 

1./ Poplatok za užívanie DN je 10 eura /301,26,-Sk /noc. U pozostalých ktorí nemali trvalý pobyt na území obce je 20 eura /602,52,-sk / noc

 

 

III. Poplatok za zariadenie cirkusu, lunaparku

 

1./ Poplatok za zariadenie cirkusu a lunaparku je 0,33 eura / 10,-Sk/m2 na 3 dní, plus

poplatok za odber elektriny a vody.

 

 

 

 

IV. Poplatok za umiestnenie reklamných zariadení

 

1./ Poplatok za trvalé umiestnenie reklamných zariadení je od 166 eura do 332 eura / 5-10 tisíc Sk/rok za 1 reklamu. Výška poplatku závisí od veľkosti reklamného zariadenia.

 

V. Poplatok za užívanie kuchynského riadu

 

1./ Poplatok za užívanie riadu je stanovený na 6,64 eura / 200,-Sk,/ bez ohľadu počtu používaného kuchynského riadu. Za každý rozbitý, resp. znehodnotený kus kuchynského riadu je úhrada podľa zakúpenej ceny riadu.

 

 

VI. Poplatok za KUKA nádobu

 

1./ Poplatok za 1 kus KUKA nádoby na zber TKO je 13,28 eura / 400,-Sk/ za KUKA nádobu.

KUKA nádoby sa vydávajú len na zber TKO.

 

 

VII. Poplatok za hrobové miesto a údržbu cintorína

 

 

1./ Poplatok za hrobové miesto a údržbu cintorína je 3,32 eura /100,-Sk/ na rok na každý rodinný dom v obci Kochanovce, ktorý je obývaný.

Poplatok platia aj pozostalý, ktorí majú pochovaných svojich blízkych na

Obecnom cintoríne, ale nemajú trvalé bydlisko v Kochanovciach.

 

 

VIII. Poplatok za užívanie miešačky

 

1./ Poplatok za užívanie obecnej miešačky je 3,32 eura /100,-Sk/deň, pre občana, ktorý má trvalý pobyt na území obce Kochanovce a 6,64 eura /200,-Sk/deň pre ostatných občanov – užívateľov.

 

 

IX. Poplatok za žiaka v  MŠ

 

1./ Poplatok za žiaka v MŠ je 4,98 eura /150 sk/ za mesiac/žiak

 

 

 

X. Platenie poplatkov

 

 

Všetky poplatky sa platia v hotovosti do pokladne OcÚ.

 

Poplatok podľa písm. a – b sa platí 3 dní pred poriadanou akciou.

Poplatok podľa písm. c sa platí po odovzdaní DN pracovníkovi OcÚ.

Poplatok podľa písm. d sa platí po ukončení akcií. U tohto poplatku sa platí záloha 9,96 eura /300,-Sk/ pred zahájením prevádzky.

Poplatok podľa písm. e sa platí zálohovite mesačne , prípadne ročne.

Poplatok podľa písm. f sa platí vždy najneskôr do 28.2. na účet obce, podľa uzavretej zmluvy.

Poplatok podľa písm. g sa platí po odovzdaní požičaného riadu pracovníkovi OcÚ.

Poplatok podľa písm. h sa platí pri preberaní nádoby.

Poplatok podľa písm. i sa platí do 31.5..

Poplatok podľa písm. j sa platí po odovzdaní miešačky pracovníkovi OcÚ.

Poplatok podľa písm. k  sa platí učiteľke MŠ najneskôr do 25. za bežný mesiac. Učiteľka MŠ zinkasované finančné prostriedky odovzdá do pokladne OcÚ najneskôr do 28. za bežný mesiac.

 

Vyvesené na úrad. tabuli: zvesené z úrad.tabuli:

 

Toto VZN bolo prejednané OZ dňa .................. a schválené uznesením číslo ................... .

 

 

 

 

Jozef Šepeľa

zástupca starostu obce

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola