Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Návrh VZN o miestnych poplatkoch

 

N Á V R H

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kochanovce dňa 25.11.2011

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kochanovce dňa ...................................

 

VZN nadobúda účinnosť dňa:

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ NARIADENIE

 

 

č. 3 /2011

 

 

O miestnych poplatkoch v obci Kochanovce

 

 

a)poplatok za užívanie kultúrneho domu

b)poplatok za užívanie zasadacích priestorov OcÚ

c)poplatok za Dom nádeje

d)poplatok za zariadenia cirkusu, lunaparku

e)poplatok za umiestnenie reklamného zariadenia

f)poplatok za užívanie kuchynského riadu

g)poplatok za KUKA nádoby

h)poplatok za hrobové miesto a údržbu cintorína

i)poplatok za užívanie miešačky

j)poplatok za kosenie

k)poplatky za kopírovanie

l)poplatok za žiaka v MŠ

 

 

 

A. Poplatky za Kultúrny dom

 

 

 1. Poplatok za užívanie kultúrneho domu za účelom usporiadania tanečných zábav, diskoték a pod.   -   17 eur / deň.

 

 1. Poplatok za užívanie kultúrneho domu za účelom usporiadania svadobnej hostiny, alebo iných väčších osláv     -    50 eur / deň.

 

 1. Poplatok za usporiadanie reklamných, predajných akcií  v kultúrnom dome                    - 10 eur / deň.

 

 

B.  Poplatky za OcÚ

 

1.   Poplatok za užívanie zasadačky OcÚ  - 10 eur / 4 hod.

 

 

 

C. Poplatok za užívanie Domu nádeje

 

 1. Poplatok za užívanie Domu nádeje u pozostalých, ktorí nemali trvalý pobyt na území obce Kochanovce  - 20 eur / noc.

 

 

D. Poplatok za zariadenie cirkusu, lunaparku

 

 

1.Poplatok za zariadenie cirkusu a lunaparku - 0,33 eura/m2 na 3 dní plus poplatok za

odber elektriny a vody.

 

 

E. Poplatok za umiestnenie reklamných zariadení

 

 

 1. Poplatok za trvalé umiestnenie reklamných zariadení  od 166 eur do 332 eur / rok za jednu reklamu. Výška poplatku závisí od veľkosti reklamného zariadenia.

 

 

 1. Poplatok za užívanie kuchynského riadu

 

 

 1. Za užívanie kuchynského riadu:    do 20 ks  -     3,32,- €

do 100 ks -     7,00,- €

nad 100 ks – 10,00,- €

 

Za každý rozbitý, resp. znehodnotený kus kuchynského riadu je úhrad podľa zakúpenej

ceny riadu.

 

 

 1. Poplatok za KUKA nádobu

 

 

 1. Poplatok za jeden kus KUKA nádoby na zber TKO je stanovený podľa nákupnej ceny, podľa faktúry. V roku 2011 bola nákupná cena jednej kuka nádoby  - 20,28 eur.

 

 

 1. Poplatok za hrobové miesto a údržbu cintorína

 

 

 1. Poplatok za hrobové miesto a údržbu cintorína je 1,50 eur / rok  za jedno hrobové miesto. Poplatok platia aj pozostalí, ktorí majú pochovaných svojich blízkych na obecnom cintoríne, ale nemajú trvalé bydlisko v Kochanovciach.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Poplatok za užívanie miešačky

 

 1. Poplatok za užívanie obecnej miešačky 3,32 eura / deň, pre občanov s trvalým pobytom na území obce Kochanovce a 6,64 eura / deň pre ostatných občanov.

 

 

J. Poplatok za kosenie

 

 

 1. Poplatok za kosenie pre súkromné osoby pracovníkmi obecného úradu v cene 6,- eur za hodinu práce a 2,- eurá za jednu nádržku benzínu.

 

 

 1. Poplatky za kopírovanie dokumentov

 

 1. Poplatok za kopírovanie dokumentov na obecnom úrade vo výške 0,10 eura za jednostrannú kópiu a 0,15 eura za obojstrannú kópiu pre cudzích občanov, pre občanov obce Kochanovce zdarma.

 

 

 1. Poplatky za žiaka v MŠ

 

 

1. Poplatok za žiaka v Materskej škole Kochanovce  -  4,00 eura / mesiac.

 

 

Všetky poplatky sa platia v hotovosti do pokladne OcÚ.

 

Poplatok podľa písm. a) a b) sa platí 3 dni pred usporiadaním akcie.

Poplatok podľa písm. c) sa platí po odovzdaní Domu nádeje pracovníkovi OcÚ.

Poplatok podľa písm. d) sa platí po ukončení akcií. U tohto poplatku sa platí záloha 9,96 eura pred zahájením prevádzky.

Poplatok podľa písm. e) sa platí vždy najneskôr do konca februára na účet obce, podľa uzavretej zmluvy.

Poplatok podľa písm. f) sa uhrádza po odovzdaní požičaného riadu pracovníkovi OcÚ.

Poplatok podľa písm. g) sa uhrádza pri preberaní KUKA nádoby.

Poplatok podľa písm. h) sa uhrádza do konca mája príslušného kalendárneho roka.

Poplatok podľa písm. i) sa platí po odovzdaní miešačky pracovníkovi OcÚ.

Poplatok podľa písm. j) sa platí sa platí po vykonaní kosenia.

Poplatok podľa písm. k) sa platí riaditeľke MŠ najneskôr do 25. za bežný mesiac. Riaditeľka MŠ zinkasované prostriedky odovzdá do pokladne OcÚ najneskôr do 28. za bežný mesiac.

Poplatky podľa písm. l) sa uhradia po prekopírovaní dokumentov.

 

 

 

 

 

V Kochanovciach, dňa                                                         Miroslav Porochnavý

starosta obce

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola