Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Kochanovce na rok 2012

111003 Výnos z dane z príjmov územnej samosprávy 125 249

121001 Daň z pozemkov 3 346

121002 Daň zo stavieb 3 950

133001 Daň za psa 300

133003 Daň za výherné hracie prístroje 4 480

133012 Daň za využívanie verejného priestranstva 0

133013 Daň za komunálne odpady 8 600

221004 Ostatné poplatky (administratívne),  700

223002 Poplatky a platby za MŠ 300

312001 Príjmy zo štátneho rozpočtu  0

Príjmy z Obec Sat spol. S r.o. 2 200

Príjmy za stravovanie ( od zamestnancov za stravné lístky a od rodičov za stravné v MŠ 1 000

Príjmy z prenajatých budov - billboardy 1 600

Príjmy za vodné 0

Príjmy spolu 151 725

 

Tarifné platy (vrátane dohôd a vrátane odvodov) 50 172

631001 Cestovné náhrady 1 200

632001 Energie (plyn, elektrina) 8 700

632003 Poštovné a telekomunikačné služby 1 200

633006 Všeobecný materiál 1 500

633009 Knihy, noviny, príručky 100

633016 Reprezentačné 300

637001 Školenia, semináre, porady 600

637004 Všeobecné služby (údržba verejného osvetlenia,rozhlasu a pod 1 700

637014 Stravovanie (stravné lístky zamestnanci) 2 500

637015 Poistenie (budovy)  1 000

637026 Odmeny poslancom 1 000

637027 Na členské príspevky 150

633004 Všeobecné služby (TKO) 8 600

642001 Občianskym združeniam 3 041

Prístroje a stroje 750

Pracovný odev a pomôcky 100

Servis údrža a výdavky s tým spojené 500

637012 Poplatky a vrátenia do štátneho rozpočtu  63 500

9111 611 Poplatky banke a úroky 2 200

Špeciálne služby 100

632002 Vodné, stočné 200

633004 Školské pomôcky 366

633006 Všeobecný materiál 330

635006 Poistenie budov 166

637004 Všeobecné služby 1 600

10202 642026 Dávka v hmotnej núdzi 150

Výdavky spolu 151 725

 

 

 

starosta obce

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR obrázok

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola