Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Uznesenie 18.12.2009

Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

 

 

 

Uznesenie z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kochanovciach

konaného dňa 18. 12. 2009

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kochanovciach

 

berie na vedomie

 

 

uzn. č. 90/2009 - predbežnú správu o ukončení auditu na čerpanie prostriedkov zo štátneho

rozpočtu a odporúča starostovi obce iniciovať rokovanie s dodávateľskou

firmou za účelom vypracovania stanoviska na vysvetlenie zistených

nedostatkov

 

uzn. č. 91/2009 - stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2010

 

schvaľuje

 

 

uzn. č. 92/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku pre Materskú školu

uzn. č. 93/2009 - Rozpočet obce na rok 2010 a rámcový rozpočet na rok 2011 a 2012

s týmito zmenami:

V príjmovej časti: položka 229002 – poplatky za odber vody + 13 500,- €

- daň za užívanie verejného priestranstva -132,- €

Príjmy spolu: 164 170,- €

 

Vo výdavkovej časti : položka 632002 – vodné a stočné + 16 940,- €

položka 717002 – rekonštrukcie a modernizácie - 3 472,- €

(kapitálové výdavky)

Výdavky spolu: 164 170,- €

 

uzn. č. 94/2009 - predĺženie platnosti Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, schváleného

uznesením číslo 65/2008 zo dňa 12. 12. 2008

 

 

Miroslav Porochnavý

starosta obce

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola