Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Uznesenie 3. 8. 2009

Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

 

 

 

 

Uznesenie

z verejného zasadnutia OZ v Kochanovciach, konané dňa 3.8.2009.

 

 

OZ v Kochanovciach na svojom zasadnutí

 

berie na vedomie:

 

uzn.č.39/2009- vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr.Petra Čerevku

 

uzn.č.40/2009- sľub nového  poslanca p.Ing. Tatiana Vajdová

 

uzn.č.41/2009- kontrolu plnenia uznesení

 

uzn.č.42/2009- informáciu o znížení poskytnutých finančných prostriedkov

zo štátneho rozpočtu, do konca roka 2009

 

uzn.č.43/2009- plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2009

 

uzn.č.44/2009- chybný výpočet výšky mzdy pre zástupcu starostu – výsle-

dok kontroly

 

uzn.č.45/2009- doriešenie nedostatkov pri preberaní agendy obecného

úradu

 

uzn.č.46/2009- oboznámenie OZ  o financovaní chodu FK P. Čerevkom st.

 

uzn.č.47/2009- informáciu o jednaniach s VVS a.s.  o obecnom vodovode

 

uzn.č.48/2009- informáciu o začatí kontroly na čerpanie finačných  prostried-

kov  z eurofondov

 

uzn.č.49/2009- zriadenie internetovej miestnosti

 

uzn.č.50/2009- reklamáciu na rekonštrukciu potoka

 

uz.č.51/2009- informáciu starostu o zriadení el. prípojky a osvetlenia

oddychovej zóny

 

uzn.č.52/2009- sťažnosť p.Grajcarovej na retardéry, OZ nechá pre-

šetriť jeho upevnenie a dodatočne bude informovaná

o výsledku kontroly

 

uzn.č.53/2009- sťažnosť p. Janitora , odstúpila  na prešetrenie Obvodnému    úradu životného prostredia.

 

uzn.č.54/2009- ochrana a bezpečnosť pri práci

 

schvaľuje

 

 

uzn.č.55/2009-  zakúpenie diktafónu  SANYO za 100 eur

 

uzn.č.56/2009- zmeny v rokovacom poriadku

 

uzn.č.57/2009- registratúrny poriadok OcÚ Kochanovce

 

uzn.č.58/2009- financovať náklady  kanalizačnej prípojky od č.d.136 po

141 súpisné číslo

 

uzn.č.59/2009- cestovné náhrady pre starostu obce , mesiac jún a júl  2009

paušál  po 100 eur, od 1.8.2009 hradené náklady podľa

cestovného výkazu

uzn.č.60/2009- žiadosť p. Bobera o finančný príspevok, obecný úrad zaplatí

p. Šepeľovi 93 eur za dodanie dreveného odpadu /palivo/

 

uzn.č. 61/2009- internet banking – Dexia banka

 

uzn.č.62/2009- komisiu v zložení p.Porochnavý a p.Čelovský, prešetriť sťaž-

nosť p. Tutkovej  poškodený pomník na tvári miesta

 

 

žiada starostu obce

 

uzn.č.63/2009-  pracovný poriadok zamestnancov obce  - prepracovať

T:

 

uzn.č.64/2009- poslať výzvu občanom ohľadom napájania sa vlastníkov

nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť

 

 

uzn.č.65/2009- organizačnú štruktúru obce dopracovať

T: 30 dni

 

 

 

neschvaľuje

 

uzn.č.66/2009- odvolanie zástupcu starostu obce,

Ing.Vajdová – ZA

Sakáč –           ZA

Laszlóova –    ZDRŽALA SA

Ing. Krídla –   ZDRŽAL SA

Čelovský –     ZDRŽAL SA

Sepeľa -          ZDRŽAL SA

 

návrh neprešiel, zástupcom zostáva p.Šepeľa

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Porochnavý

starosta obce

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola