Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Uznesenie 3. 8. 2009

Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

 

 

 

 

Uznesenie

z verejného zasadnutia OZ v Kochanovciach, konané dňa 3.8.2009.

 

 

OZ v Kochanovciach na svojom zasadnutí

 

berie na vedomie:

 

uzn.č.39/2009- vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr.Petra Čerevku

 

uzn.č.40/2009- sľub nového  poslanca p.Ing. Tatiana Vajdová

 

uzn.č.41/2009- kontrolu plnenia uznesení

 

uzn.č.42/2009- informáciu o znížení poskytnutých finančných prostriedkov

zo štátneho rozpočtu, do konca roka 2009

 

uzn.č.43/2009- plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2009

 

uzn.č.44/2009- chybný výpočet výšky mzdy pre zástupcu starostu – výsle-

dok kontroly

 

uzn.č.45/2009- doriešenie nedostatkov pri preberaní agendy obecného

úradu

 

uzn.č.46/2009- oboznámenie OZ  o financovaní chodu FK P. Čerevkom st.

 

uzn.č.47/2009- informáciu o jednaniach s VVS a.s.  o obecnom vodovode

 

uzn.č.48/2009- informáciu o začatí kontroly na čerpanie finačných  prostried-

kov  z eurofondov

 

uzn.č.49/2009- zriadenie internetovej miestnosti

 

uzn.č.50/2009- reklamáciu na rekonštrukciu potoka

 

uz.č.51/2009- informáciu starostu o zriadení el. prípojky a osvetlenia

oddychovej zóny

 

uzn.č.52/2009- sťažnosť p.Grajcarovej na retardéry, OZ nechá pre-

šetriť jeho upevnenie a dodatočne bude informovaná

o výsledku kontroly

 

uzn.č.53/2009- sťažnosť p. Janitora , odstúpila  na prešetrenie Obvodnému    úradu životného prostredia.

 

uzn.č.54/2009- ochrana a bezpečnosť pri práci

 

schvaľuje

 

 

uzn.č.55/2009-  zakúpenie diktafónu  SANYO za 100 eur

 

uzn.č.56/2009- zmeny v rokovacom poriadku

 

uzn.č.57/2009- registratúrny poriadok OcÚ Kochanovce

 

uzn.č.58/2009- financovať náklady  kanalizačnej prípojky od č.d.136 po

141 súpisné číslo

 

uzn.č.59/2009- cestovné náhrady pre starostu obce , mesiac jún a júl  2009

paušál  po 100 eur, od 1.8.2009 hradené náklady podľa

cestovného výkazu

uzn.č.60/2009- žiadosť p. Bobera o finančný príspevok, obecný úrad zaplatí

p. Šepeľovi 93 eur za dodanie dreveného odpadu /palivo/

 

uzn.č. 61/2009- internet banking – Dexia banka

 

uzn.č.62/2009- komisiu v zložení p.Porochnavý a p.Čelovský, prešetriť sťaž-

nosť p. Tutkovej  poškodený pomník na tvári miesta

 

 

žiada starostu obce

 

uzn.č.63/2009-  pracovný poriadok zamestnancov obce  - prepracovať

T:

 

uzn.č.64/2009- poslať výzvu občanom ohľadom napájania sa vlastníkov

nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť

 

 

uzn.č.65/2009- organizačnú štruktúru obce dopracovať

T: 30 dni

 

 

 

neschvaľuje

 

uzn.č.66/2009- odvolanie zástupcu starostu obce,

Ing.Vajdová – ZA

Sakáč –           ZA

Laszlóova –    ZDRŽALA SA

Ing. Krídla –   ZDRŽAL SA

Čelovský –     ZDRŽAL SA

Sepeľa -          ZDRŽAL SA

 

návrh neprešiel, zástupcom zostáva p.Šepeľa

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Porochnavý

starosta obce

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR obrázok

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola