Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Uznesenie 2. 6. 2009

Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

 

 

 

Uznesenie

z verejného zasadnutia OZ , konaného dňa 2.6.2009.

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kochanovciach na svojom rokovaní

 

 

 

berie na vedomie

 

uzn.č. 25/2009 – kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

 

 

uzn.č.26/2009- správu obecného kontrolóra p. Harvana k 11.5.2009

 

uzn.č. 27/2009- informáciu p. starostu o aktuálnom výbere daní na rok 2009

 

 

schvaľuje

 

uzn.č. 28/2009- p. Sakáča, poslanec – člen komisie pre výstavbu, ŽP,  financie,

soc. vecí a ochranu VP namiesto p. Porochnavého

 

uzn.č.29/2009- zrušenie subjektu ZŠ s MŠ, z dôvodu nízkeho počtu detí a ne-

prihlásenia sa žiakov prvákov, k 30.6.2009 / schválené jed-

nohlasne/

 

uzn.č.30/2009 – zriadenie nového subjektu MŠ k 30.6.2009 / schválené jed-

nohlasne/

 

uzn.č.31/2009- žiadosť p. Obšitníka na osadenie informačnej  tabule, o rozmere

cca 1 m2, Penzión Obšitník za poplatok 50 eura ročne

 

uzn.č.32/2009- žiadosť o poskytnutie jednorázovej soc. výpomoci vo výške

330 eura pre pani Evu Pospišílovu

 

uzn.č.33/2009- harmonogram zasadnutí OZ do konca volebného obdobia,

doplnením preverenia termínu, či to vyhovuje všetkým

uzn.č.34/2009- preverenie zákonnosti vyhotovenia zvukového záznamu z OZ

a postup pri následnej archivácií a používaní

Z: Porochnavý

preverenie typu  a technických možnosti

Z: Ing. Krídla

 

 

navrhuje

 

 

uzn.č.35/2009- k žiadosti p. Lodu: spresnenie žiadosti, vyjadrenia susedov,

doplnenie žiadosti o akú prevádzku ide, čo všetko bude prevádz-

kovať, popis technológie, detailnejší popis prác, po doplnení,

žiadosť vyvesiť na obecnú tabuľu.

 

uzn.č.36/2009- komisiu v zložení: Šepeľa, Ing. Krídla, Porochnavý na odovzda-

nie finančnej výpomoci dňa 4.6.2009 pre p. Pospišilovú.

 

uzn.č. 37/2009-z dôvodu neprítomnosti prokurátora  prerokovať protest na

najbližšom  mimoriadnom zastupiteľstve, starostovi ukladá

zabezpečiť účasť prokurátora.

 

 

Uznesenia OZ boli jednomyselne schválené.

 

 

Miroslav  Porochnavý

Starosta obce

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola