Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Pozvánka 3. 8. 2009

Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

 

P o z v á n k a

 

Zvolávam  verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kochanovciach na deň

03.augusta 2009  o 17.00 hod.

 

do zasadačky obecného úradu, s týmto programom:

 

1.     Otvorenie

2.      Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3.     Sľub nového poslanca OZ

4.     Kontrola plnenia uznesení zo dňa 02.6.2009 a 08.6.2009

5.     Informácia o znížení poskytnutých fin. prostr. zo štát. rozpoč. do konca 2009

6.     Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2009

7.     Zmeny v rokovacom poriadku OZ Kochanovce

8.     Pracovný poriadok zamestnancov obce Kochanovce a organizačná štruktúra Ocú Kochanovce

9.     Registratúrny poriadok Ocú Kochanovce

10. Chybný výpočet výšky mzdy pre zástupcu starostu – výsledok kontroly

11. Napájanie vlastníkov nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť

12. Cestovné náhrady pre starostu obce – schválenie

13. Doriešenie nedostatkov pri preberaní agendy obecného úradu

14. Voľba nového zástupcu starostu obce Kochanovce

15. Rôzne

Futbal – zhodnotenie pred novou sezónou

Informácia o jednaniach s VVS o obecnom vodovode

Sťažnosť p. Grajcarovej na retardéry v obci

Sťažnosť p. Tutkovej – poškodený pomník pri výrube stromov na cintoríne

Sťažnosť p. Janitora na konanie p. Lodu – umývanie áut vo dvore

Ochrana a bezpečnosť pri práci na obc.úrade  – príprava zmluvy

Žiadosť p. Bobera o fin. príspevok

Informácia o začatí kontroly na čerpanie fin. prostriedkov zo štát. rozpočtu za 2005 – 2008 – vládny audit

Zriadenie internetovej kaviarne v obci

Požiarna zbrojnica

Internet banking – Dexia banka

        Reklamácia na rekonštrukciu potoka – uznanie reklamácie

16. Diskusia

17. Záver

 

........................................

Miroslav Porochnavý

starosta obce

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola