Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2017

Zmluva o spolupráci a financovaní národného športového projektu

SFZ

10 000,00 EUR Desťtisíc

Obec Kochanovce

Slovenský futbalový zväz

8. 11. 2017

Kupní smlouva

8/2017

2 220,00 EUR Dvetisícvestodvadsať

SPORTES Svitavy s.r.o.

Obec Kochanovce

8. 11. 2017

Zmluva na zhotovenie projektu 17/069

17/069

200,00 EUR Dvesto

Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.

Obec Kochanovce

13. 10. 2017

Kúpna zmluva

7/2017

386,40 EUR Tristoosemdesiatšesť 40/100

Viera Horňáková

Obec Kochanovce

6. 8. 2017

Kúpna zmluva

6/2017

1 015,56 EUR Jedentisícpätnásť 56/100

Ladislav Čelovský

Obec Kochanovce

17. 5. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie IIS MIS pre obecný úrad

5400/17

50,00 EUR Päťdesiat

Obec Kochanovce

SWAN a.s.

19. 4. 2017

Kúpna zmluva

5

2 712,20 EUR dvetisícsedemstodvanásť 20/100

Ján Chmeľ

Obec Kochanovce

13. 4. 2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

4/2017

12,00 EUR Dvanásťtisíc

Nadačný fond Municipality

Obec Kochanovce

17. 2. 2017

Nájomná zmluva s Urbárskou spoločnosťou dodatok č.1

Nájomná zmluva s Urbárskou spoločnosťou dodatok č.

0,00 EUR

Obec Kochanovce

Pozemkové spoločenstvo Kochanovce

17. 2. 2017

Zmluva o kúpnje zmluva Cech dodatok č.1

Zmluva o kúpnje zmluva Cech dodatok č.1

0,00 EUR

Obec Kochanovce

Čech Viliam

17. 2. 2017

Nájomná zmluva Cech dodatok 2017

Nájomná zmluva Cech dodatok 2017

0,00 EUR

Obec Kochanovce

Čech Viliam

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola