Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 8. 2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

270,00 EUR

Obec Kochanovce

Viera Finková

20. 7. 2016

Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov

Združené nakladanie s odpadmi

0,00 EUR

NATUR-PACK a.s.

Obec Kochanovce

29. 6. 2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby " Chodníky a autobusové zastávky v obci Kochanovce

Zmluva Eurostav

108 384,62 EUR Jednostoosemtisíctristoosemdesiatštyri eur a šesťdesiatdva centov

Obec Kochanovce

Eurostav Michalovce s.r.o.

21. 6. 2016

Prevod vlastníckych práv k nehnutelnosti

Kupna zmluva Spedmar

3 510,00 EUR

Obec Kochanovce

Spedmar s.r.o.

18. 3. 2016

Verajné obstarávanie Zastávky

Mandátna zmluva

960,00 EUR

Ing. Richard Tomík

Obec Kochanovce

15. 3. 2016

Obecny kamerový systém

Zmluva o dielo

23 342,40 EUR

CGC a.s.

Obec Kochanovce

16. 2. 2016

VO

2/2016

2 000,00 EUR

B J Finance

Obec Kochanovce

9. 2. 2016

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k autobusovým zastávkam

Zmluva na spracovanie projektovej dokumentácie

3 200,00 EUR

I.B.I. s.r.o.

Obec Kochanovce

27. 1. 2016

Doadatok k zluve

Dodatok 1/2016

0,00 EUR

FURA s.r.o.

Obec Kochanovce

Prenájom priestorov v Dome nádeje

Lama

960,00 EUR

Obec Kochanovce

Lama Ladislav Pouchan

Zmluva o poskytovaní služieb

O poskytovaní služieb

450,00 EUR

BALUR s.r.o.

Obec Kochanovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola