Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo v Kochanovciach

 

Pozemkové spoločenstvo v Kochanovciach so sídlom v Kochanovciach č. 207

IČO: 42379270, DIČ: 2024076846

Výbor Pozemkového spoločenstva v Kochanovciach

                                                                                 

P o z v á n k a

 

Na valné zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Kochanovce, ktoré sa uskutoční dňa 25.07.2020 o 10.00 hod v priestoroch Kultúrneho domu Kochanovce.

 

Výbor pozemkového spoločenstva Pozemkové spoločenstvo Kochanovce Vás pozýva na konanie valného zhromaženia vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti s nasledovným programom:

 

    Prezentácia – začiatok prezentácie o 10.00 hod.         Váš podiel na spoločnej nehnuteľnosti je:            ......m2

                                                                                                              Počet hlasov:                                                                   .....

  1. Otvorenie
  2. Voľba predsedajúceho valného zhromaždenia
  3. Schválenie programu rokovania valného zhromaždenia
  4. Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  5. Rokovanie a hlasovanie o oddelení novovytvorených pozemkov od spoločnej nehnuteľnosti a podmienkach oddelenia
  6. Voľba náhradníkov do orgánov pozemkového spoločenstva
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

 

                V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete konania valného zhromaždenia zúčastniť, žiadame Vás, aby ste na svoje zastúpenie splnomocnili Vami určenú osobu. Splnomocnená osoba sa pri prezentácii preukáže Vami podpísaným splnomocnením, ktoré je súčasťou tejto pozvánky. Súčasťou pozvánky je hlasovací lístok, ktorý ste povinný doniesť na valné zhromaždenie.

V Kochanovciach dňa 15.06.2020

 

Kontakt tel.:  0905 901 268                                         Výbor pozemkového spoločenstva.............................................

 

Splnomocnenie

 

Meno a priezvisko:............................................................ trvalý pobyt:......................................................................................................................

splnomocňujem (meno a priezvisko).................................................... bydlisko:.............................................................., ČOOP:.............................

na zastupovanie mojej osoby ako člena Pozemkového spoločenstva Kochanovce na valnom zhromaždení tohto pozemkového spoločenstva, konaného dňa 25.7.2019 v Kochanovciach.

                Plnú moc udeľujem na zastupovanie v rozsahu mojich práv ako člena Pozemkového spoločenstva Kochanovce, ktoré vyplývajú z výšky mojich spoluvlastníckych podielov v spoločnej nehnuteľnosti k.ú. Kochanovce.

                Plnú moc udeľujem na zastupovanie všetkých práv podľa Občianskeho zákonníka a zákona 97/2013 Zz., hlavne však právo hlasovať, voliť, predkladať návrhy, preberať a podpisovať písomnosti.

 

 

V ....................................... daňa...............................                                                           ..........................................................

                                                                                                                                                                            Podpis splnomocniteľa

 

Splnomocnenie prijímam v .....................................dňa............................................

 

Meno a priezvisko...................................................                                                             ..........................................................

                                                                                                                                                                            Podpis splnomocnenca

 

Dátum vloženia: 17. 6. 2020 10:55
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 6. 2020 13:19
Autor: Správce Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola