Navigácia

Obsah

Symbol obce

 

Medzi symboly obce patria:

 

Symboly obce Symboly obce Symboly obce

 

1. erb
2. vlajka
3. pečať
1. Erb obce
Erb obce Kochanovce zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky je tvorený zeleným štítom, kde nad tromi vrchmi sú dve strieborné kladivká a kutáč. Symboly poukazujúce na banícku minulosť Kochanoviec.
2. Vlajka
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, žltej, zelenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
3. Pečať
Na súčasnej pečati obce je vyobrazený erb obce, pod ktorým je umiestnený nápis Obec Kochanovce.


Symboly obce Kochanovce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.