Navigácia

Obsah

Oznam

oznam.docx Stiahnuté: 78x | 25.02.2019

Oznam pre užívateľov Obec Sat

Oznam Obec sat.docx Stiahnuté: 74x | 25.02.2019

Súhrnná tabuľka k zúčtovanie finančného príspevku - denný stacionár

EON.jpg Stiahnuté: 18x | 19.02.2019

Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021

navrh rozpočtu výdaj.pdf Stiahnuté: 31x | 27.11.2018

Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021

navrh rozpočtu príjem.pdf Stiahnuté: 26x | 27.11.2018

UP - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby

V.č.8 - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby.pdf Stiahnuté: 366x | 08.06.2018

UP - Ochrana prírody , tvorba krajiny

V.č.7 - Ochrana prírody, tvorba krajiny.pdf Stiahnuté: 54x | 08.06.2018

Návrh energetiky

V.č.6 - Návrh energetiky.pdf Stiahnuté: 316x | 08.06.2018

UP - Návrh vodného hospodárstva

V.č.5 - Návrh vodného hospodárstva.pdf Stiahnuté: 151x | 08.06.2018

UP - Návrh dopravy

V.č.4 - Návrh dopravy.pdf Stiahnuté: 258x | 08.06.2018

UP - Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia

V.č.3 - Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia.pdf Stiahnuté: 264x | 08.06.2018

UP - Komplexný urbanistický návrh riešenia

V.č.2 - Komplexný urbanistický návrh riešeného územia.pdf Stiahnuté: 54x | 08.06.2018

UP - širšie vzťahy

V.č.1 - Širšie vzťahy.pdf Stiahnuté: 51x | 08.06.2018

Územný plán obce Kochanovce

Textová časť.pdf Stiahnuté: 84x | 28.05.2018

Územný plán obce Kochanovce

Oznámenie SEA_Kochanovce.pdf Stiahnuté: 107x | 28.05.2018

Územný plán obce Kochanovce

Návrh VZN2018.pdf Stiahnuté: 80x | 28.05.2018

Územný plán obce Kochanovce

Dokumenty návrhu nového územného plánu obce Kochanovce

Záväzná časť.pdf Stiahnuté: 70x | 28.05.2018

EON - ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady na Denný stacionár za rok 2017

EON.pdf Stiahnuté: 93x | 26.02.2018

Vyrub drevin oznamenie

Kochanovce web.pdf Stiahnuté: 164x | 25.01.2018

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018

Kochanovce_HE_harmonogram_2018.pdf Stiahnuté: 135x | 18.01.2018

Stránka

Územný plán Obce kochanovce - návrh 2018 - kompletná dokumentácia