Navigácia

Obsah

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

Záverečný účet Obce Kochanovce.docx Stiahnuté: 7x | 13.06.2019

Výpočet triedenia komunálnych odpadov

výpočet+8-3.jpg Stiahnuté: 8x | 24.05.2019

Oznam

oznam.docx Stiahnuté: 155x | 25.02.2019

Oznam pre užívateľov Obec Sat

Oznam Obec sat.docx Stiahnuté: 138x | 25.02.2019

Súhrnná tabuľka k zúčtovanie finančného príspevku - denný stacionár

EON.jpg Stiahnuté: 34x | 19.02.2019

Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021

navrh rozpočtu výdaj.pdf Stiahnuté: 44x | 27.11.2018

Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021

navrh rozpočtu príjem.pdf Stiahnuté: 39x | 27.11.2018

UP - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby

V.č.8 - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby.pdf Stiahnuté: 441x | 08.06.2018

UP - Ochrana prírody , tvorba krajiny

V.č.7 - Ochrana prírody, tvorba krajiny.pdf Stiahnuté: 66x | 08.06.2018

Návrh energetiky

V.č.6 - Návrh energetiky.pdf Stiahnuté: 372x | 08.06.2018

UP - Návrh vodného hospodárstva

V.č.5 - Návrh vodného hospodárstva.pdf Stiahnuté: 171x | 08.06.2018

UP - Návrh dopravy

V.č.4 - Návrh dopravy.pdf Stiahnuté: 291x | 08.06.2018

UP - Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia

V.č.3 - Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia.pdf Stiahnuté: 302x | 08.06.2018

UP - Komplexný urbanistický návrh riešenia

V.č.2 - Komplexný urbanistický návrh riešeného územia.pdf Stiahnuté: 68x | 08.06.2018

UP - širšie vzťahy

V.č.1 - Širšie vzťahy.pdf Stiahnuté: 67x | 08.06.2018

Územný plán obce Kochanovce

Textová časť.pdf Stiahnuté: 96x | 28.05.2018

Územný plán obce Kochanovce

Oznámenie SEA_Kochanovce.pdf Stiahnuté: 126x | 28.05.2018

Územný plán obce Kochanovce

Návrh VZN2018.pdf Stiahnuté: 99x | 28.05.2018

Územný plán obce Kochanovce

Dokumenty návrhu nového územného plánu obce Kochanovce

Záväzná časť.pdf Stiahnuté: 86x | 28.05.2018

EON - ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady na Denný stacionár za rok 2017

EON.pdf Stiahnuté: 108x | 26.02.2018

Stránka

Územný plán Obce kochanovce - návrh 2018 - kompletná dokumentácia