Navigácia

Obsah

Územný plán Obce kochanovce - návrh 2018 - kompletná dokumentácia

Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021

navrh rozpočtu výdaj.pdf Stiahnuté: 8x | 27.11.2018

Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021

navrh rozpočtu príjem.pdf Stiahnuté: 6x | 27.11.2018

UP - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby

V.č.8 - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby.pdf Stiahnuté: 223x | 08.06.2018

UP - Ochrana prírody , tvorba krajiny

V.č.7 - Ochrana prírody, tvorba krajiny.pdf Stiahnuté: 32x | 08.06.2018

Návrh energetiky

V.č.6 - Návrh energetiky.pdf Stiahnuté: 183x | 08.06.2018

UP - Návrh vodného hospodárstva

V.č.5 - Návrh vodného hospodárstva.pdf Stiahnuté: 106x | 08.06.2018

UP - Návrh dopravy

V.č.4 - Návrh dopravy.pdf Stiahnuté: 157x | 08.06.2018

UP - Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia

V.č.3 - Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia.pdf Stiahnuté: 168x | 08.06.2018

UP - Komplexný urbanistický návrh riešenia

V.č.2 - Komplexný urbanistický návrh riešeného územia.pdf Stiahnuté: 34x | 08.06.2018

UP - širšie vzťahy

V.č.1 - Širšie vzťahy.pdf Stiahnuté: 29x | 08.06.2018

Územný plán obce Kochanovce

Textová časť.pdf Stiahnuté: 62x | 28.05.2018

Územný plán obce Kochanovce

Oznámenie SEA_Kochanovce.pdf Stiahnuté: 73x | 28.05.2018

Územný plán obce Kochanovce

Návrh VZN2018.pdf Stiahnuté: 61x | 28.05.2018

Územný plán obce Kochanovce

Dokumenty návrhu nového územného plánu obce Kochanovce

Záväzná časť.pdf Stiahnuté: 51x | 28.05.2018

EON - ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady na Denný stacionár za rok 2017

EON.pdf Stiahnuté: 69x | 26.02.2018

Vyrub drevin oznamenie

Kochanovce web.pdf Stiahnuté: 137x | 25.01.2018

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018

Kochanovce_HE_harmonogram_2018.pdf Stiahnuté: 111x | 18.01.2018

Zmluva o dielo - návrh

Návrh zmluvy k výberovému konaniu na dodávateľa rekonštrukcie ihriska PRV 7.4

ZOD- § 117.docx Stiahnuté: 36x | 08.11.2017

Kritéria hodnotenia ponúk rekonštrukcia ihriska 7.4

Kriteria.pdf Stiahnuté: 57x | 08.11.2017

Výzva na predkaldanie ponúk

Výzva a podklady k projektu na rekonštrukciu ihriska

Vyzva_na_predkladanie_ponuk_74_ihrisko.pdf Stiahnuté: 192x | 08.11.2017

Stránka