Navigácia

Obsah

Dodatok zmluvy 2/2012 so spoločnosťou Fúra o likvidácii TKO a separovanom zbere Stiahnuté: 217x | 03.02.2014

Fura dodatok k zmluve Stiahnuté: 199x | 03.02.2014

Kupna zmluva - pozemok pod vodojem str1 Stiahnuté: 231x | 03.02.2014

Kupna zmluva - pozemok pod vodojem str2 Stiahnuté: 220x | 03.02.2014

Kupna zmluva - pozemok pod vodojem str3 Stiahnuté: 216x | 20.01.2014

Kupna zmluva - pozemok pod vodojem str3 Stiahnuté: 195x | 03.02.2014

Orange dodatok k zmluve Stiahnuté: 166x | 20.01.2014

Orange dodatok k zmluve Stiahnuté: 188x | 03.02.2014

Orange dodatok k zmluve lI Stiahnuté: 204x | 03.02.2014

Zmluva o poskytnutí internetového pripojenia str.1 Stiahnuté: 317x | 20.01.2014

Zmluva o poskytnutí internetového pripojenia str.2 Stiahnuté: 286x | 20.01.2014

Zmluva o poskytnutí internetového pripojenia str.3 Stiahnuté: 209x | 20.01.2014

Zmluva o poskytnutí úveru s Prima bankou a.s. str 1 Stiahnuté: 245x | 03.02.2014

Zmluva o poskytnutí úveru s Prima bankou a.s. str 2 Stiahnuté: 207x | 03.02.2014

Zmluva o poskytnutí úveru s Prima bankou a.s. str 3 Stiahnuté: 208x | 03.02.2014

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre MŠ Stiahnuté: 217x | 03.02.2014

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre MŠ 2 str Stiahnuté: 205x | 03.02.2014

Zmluva o predaji pozemku Chmeľ Stiahnuté: 211x | 03.02.2014

Zmluva o prenájme Stiahnuté: 295x | 20.01.2014

Zmluva o vytvoreni a udrzbe web sidla obce Stiahnuté: 176x | 03.02.2014

Stránka

Zmluvy

 

Zákon č.546/2010 z 9. decembra 2010  s účinnosťou od 1. januára 2011 ukladá pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete.