Navigácia

Obsah

Dodatok zmluvy 2/2012 so spoločnosťou Fúra o likvidácii TKO a separovanom zbere Stiahnuté: 242x | 03.02.2014

Fura dodatok k zmluve Stiahnuté: 217x | 03.02.2014

Kupna zmluva - pozemok pod vodojem str1 Stiahnuté: 254x | 03.02.2014

Kupna zmluva - pozemok pod vodojem str2 Stiahnuté: 241x | 03.02.2014

Kupna zmluva - pozemok pod vodojem str3 Stiahnuté: 236x | 20.01.2014

Kupna zmluva - pozemok pod vodojem str3 Stiahnuté: 224x | 03.02.2014

Orange dodatok k zmluve Stiahnuté: 186x | 20.01.2014

Orange dodatok k zmluve Stiahnuté: 206x | 03.02.2014

Orange dodatok k zmluve lI Stiahnuté: 222x | 03.02.2014

Zmluva o poskytnutí internetového pripojenia str.1 Stiahnuté: 342x | 20.01.2014

Zmluva o poskytnutí internetového pripojenia str.2 Stiahnuté: 308x | 20.01.2014

Zmluva o poskytnutí internetového pripojenia str.3 Stiahnuté: 229x | 20.01.2014

Zmluva o poskytnutí úveru s Prima bankou a.s. str 1 Stiahnuté: 269x | 03.02.2014

Zmluva o poskytnutí úveru s Prima bankou a.s. str 2 Stiahnuté: 228x | 03.02.2014

Zmluva o poskytnutí úveru s Prima bankou a.s. str 3 Stiahnuté: 231x | 03.02.2014

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre MŠ Stiahnuté: 241x | 03.02.2014

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre MŠ 2 str Stiahnuté: 227x | 03.02.2014

Zmluva o predaji pozemku Chmeľ Stiahnuté: 230x | 03.02.2014

Zmluva o prenájme Stiahnuté: 313x | 20.01.2014

Zmluva o vytvoreni a udrzbe web sidla obce Stiahnuté: 194x | 03.02.2014

Stránka

Zmluvy

 

Zákon č.546/2010 z 9. decembra 2010  s účinnosťou od 1. januára 2011 ukladá pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete.