Navigácia

Obsah

Faktúry došlé 2013 Stiahnuté: 240x | 03.02.2014

Objednávka - Obálky Stiahnuté: 209x | 03.02.2014

Objednávka 2011 01 Stiahnuté: 207x | 03.02.2014

Objednávka 2011 02 Stiahnuté: 203x | 03.02.2014

Objednavka demontaz vianocnej výzdoby Rebej Stiahnuté: 219x | 03.02.2014

Objednávka dvojdrezu pre MŠ Stiahnuté: 216x | 03.02.2014

Objednávka plastové dosky na lavičky Stiahnuté: 217x | 03.02.2014

Objednávka Tone Stiahnuté: 218x | 03.02.2014

Pozvánka na OZ dňa 1.7.2013 Stiahnuté: 209x | 03.02.2014

Rozpocet 2013 príjmy 1.str Stiahnuté: 217x | 03.02.2014

Rozpocet 2013 príjmy 2.str Stiahnuté: 211x | 03.02.2014

Rozpocet 2013 výdavky 1.str Stiahnuté: 211x | 03.02.2014

Rozpocet 2013 výdavky 2.str Stiahnuté: 196x | 03.02.2014

Rozpocet 2013 výdavky 3.str Stiahnuté: 222x | 03.02.2014

Súhlas na spaľovanie horľavých látok Stiahnuté: 226x | 03.02.2014

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 320x | 03.02.2014

VZN o miestnych poplatkoch Stiahnuté: 284x | 03.02.2014

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 17.9.2013 Stiahnuté: 267x | 03.02.2014

Závery z rokovania OZ 09.4.2013 Stiahnuté: 229x | 03.02.2014

Závery z rokovania OZ 12.11.2012 Stiahnuté: 214x | 03.02.2014

Stránka

Objednávky , Zápisnice OZ, Uznesenia OZ

 

Zákon č.546/2010 z 9. decembra 2010  s účinnosťou od 1. januára 2011 ukladá pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete.