Navigácia

Obsah

Komplexný uranistický návrh zastavanej časti Stiahnuté: 59x | 13.06.2018

Komplexný urbanistický návrh riešenia Stiahnuté: 55x | 13.06.2018

Návrh dopravy Stiahnuté: 46x | 13.06.2018

Návrh energetiky Stiahnuté: 43x | 13.06.2018

Návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 43x | 13.06.2018

Návrh VZN Stiahnuté: 34x | 31.08.2018

Návrh VZN 2018 Stiahnuté: 48x | 31.08.2018

Odborný posudok Stiahnuté: 40x | 05.09.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 51x | 13.06.2018

Oznámenie SEA Stiahnuté: 44x | 13.06.2018

Predloženie správy o hodnotení strategického dokumentu Stiahnuté: 49x | 13.08.2018

Príloha č. 1 k VZN Stiahnuté: 38x | 03.09.2018

Rozsah hodnotenia Stiahnuté: 40x | 06.07.2018

Schéma Stiahnuté: 37x | 03.09.2018

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 52x | 13.06.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 43x | 13.06.2018

Textová časť Stiahnuté: 57x | 13.06.2018

VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 34x | 19.09.2018

Záväzná časť Stiahnuté: 46x | 13.06.2018

Záverečné stanovisko Stiahnuté: 46x | 05.09.2018

Stránka

  • 1

Strategický dokument " Územný plán obce Kochanovce okr Humenné " je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Kochanovciach, Kochanovce 207, okr. Humenné v čase úradných hodín. Z uvedeného dokumnetu je možné na vlastné náklady zhotoviť kópie, odpisy a poznámky.