Navigácia

Obsah

Komplexný uranistický návrh zastavanej časti Stiahnuté: 40x | 13.06.2018

Komplexný urbanistický návrh riešenia Stiahnuté: 31x | 13.06.2018

Návrh dopravy Stiahnuté: 28x | 13.06.2018

Návrh energetiky Stiahnuté: 24x | 13.06.2018

Návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 26x | 13.06.2018

Návrh VZN Stiahnuté: 16x | 31.08.2018

Návrh VZN 2018 Stiahnuté: 25x | 31.08.2018

Odborný posudok Stiahnuté: 17x | 05.09.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 30x | 13.06.2018

Oznámenie SEA Stiahnuté: 25x | 13.06.2018

Predloženie správy o hodnotení strategického dokumentu Stiahnuté: 26x | 13.08.2018

Príloha č. 1 k VZN Stiahnuté: 17x | 03.09.2018

Rozsah hodnotenia Stiahnuté: 22x | 06.07.2018

Schéma Stiahnuté: 15x | 03.09.2018

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 29x | 13.06.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 23x | 13.06.2018

Textová časť Stiahnuté: 33x | 13.06.2018

VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 15x | 19.09.2018

Záväzná časť Stiahnuté: 25x | 13.06.2018

Záverečné stanovisko Stiahnuté: 19x | 05.09.2018

Stránka

  • 1

Strategický dokument " Územný plán obce Kochanovce okr Humenné " je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Kochanovciach, Kochanovce 207, okr. Humenné v čase úradných hodín. Z uvedeného dokumnetu je možné na vlastné náklady zhotoviť kópie, odpisy a poznámky.