Navigácia

Obsah

Späť

Oznam Minet

Vážení spoluobčania

V týchto dňoch prebieha v našej obci realizácia optického kábla  firmou MINET.

V mesiaci Február sme Vám oznámili , že obecný satelit bude zrušený , z dôvodu, že je vo veľmi zlom technickom stave a VSD a.s. od nás požaduje nájom za skrinky, ktoré máme umiestnené na stĺpoch.

Po dohode firmy MINET, VSD a obecného úradu Vám v obci inštalovali optický kábel.

Teraz pracujú na realizácií prípojok.

Chcem Vás preto vážení občania poprosiť, tí ktorí máte obecný satelit , aby ste sa rozhodli , či sa napojíte na MINET SLOVAKIA, alebo si poriešite televíziu sami, cez iné firmy. Tí , ktorí ste už mali internet od firmy MINET, budete napojení bez poplatku.

Pre nových zákazníkov prikladáme cenovú ponuku od firmy MINET.

Je to na Vás  ako sa rozhodnete, obecný satelit sa bude postupne odpájať. Termín celkového odpojenia je 30.07.2019. 

                                                                           Katarína Lászlóová

                                                                              starostka obce

Vyvesené: 27. 6. 2019

Dátum zvesenia: 13. 7. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť